Τι πρόστιμο επιβλήθηκε στους αδερφούς Χόντος από την Επιτροπή Ανταγωνισμού; Πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 1.053.595 ευρώ, επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού διότι διαπιστώθηκε ότι 8 εταιρίες συμφερόντων των αδελφών Xόντου συμμετείχαν...