Η εισήγηση του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Χρήστου Κορδά, στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο και στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Διαχείριση απορριμμάτων». Κυρία Πρόεδρε, Η κατάσταση στο θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων...