ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Έρευνα: Από 5 ετών στο Διαδίκτυο τα Ελληνόπουλα

Σε ποια ηλικία ξεκινούν τα ελληνόπουλα να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο; Σε ποιο ποσοστό...