ΧΡΗΜΟΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το πακέτο μεταρρυθμίσεων και η δέσμευση για χρέος της 9μηνης παράτασης

Με επέκταση της δανειακής σύμβασης κατά 9 μήνες και ταυτόχρονη εξασφάλιση της πλήρους...