Η Ελλάδα ζητάει από τους εταίρους της στην Ευρωζώνη μια προσωρινή λύση για την κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών που θα καλύπτει το υπόλοιπο του Ιουλίου, την ώρα που θα διαπραγματεύεται μια μακροπρόθεσμη συμφωνία,...