Δείτε τι αναφέρεται στην σελίδα 56 & στον πίνακα 14 της 5ης αξιολόγησης (IMF Country Report No. 14/151 GREECE FIFTH REVIEW, June 2014).. Financing gap 12.6 billion €.. Με την σημείωση.. 2/ The financing...