Πόσες και πόσες φορές δεν έχετε βρεθεί σε ουρά για να παραγγείλετε καφέ παρατηρώντας ότι κάποιοι από τους πελάτες συμπεριφέρονται με άσχημο τρόπο και χαρακτηριστική αγένεια στους εργαζομένους. Στην Ισπανία, αυτή η συμπεριφορά επιφέρει...