ΧΡΕΩΣΗ

Τέλος στις επιβαρύνσεις για πληρωμές με κάρτες

Καμία επιβάρυνση στους καταναλωτές λόγω της χρήσης μέσων πληρωμής, όπως είναι η πιστωτική...

Τι ώρες ισχύει η χρέωση για «νυχτερινό» ρεύμα βάσει του χειμερινού ωραρίου

Η ΔΕΗ ενημερώνει τους πελάτες που κάνουν χρήση του οικιακού τιμολογίου με χρονοχρέωση...