Χορωδία Πανεπιστημίου Πατρών

Ευρωπαϊκή μουσική στην ΠΑΤΡΑ 19-24 & 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΤΡΙΤΗ 19/6 | 21:30 Θεατράκι Μαρίνας Χορωδία Πανεπιστημίου Πατρών και η χορωδία με...