Παύση πληρωμών έχουν κηρύξει το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων ΤΠΔΥ ) αλλά και οι αντίστοιχοι κλάδοι του ιδιωτικού τομέα, βάζοντας στον πάγο πάνω από 62.000 αιτήσεις για εφάπαξ. ΟΝΕΟΣ τρόπος υπολογισμού των παροχών παραμένει...