χοιροτρόφων

Άμεση συνάντηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα προβλήματα των χοιροτρόφων

Άμεση συνάντηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα προβλήματα των χοιροτρόφων

Άμεση συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα ζητήσει...