ΧΙΟΝΑ

Σήμερα εθελοντική αιμοδοσία στην Χιόνα Αχαΐας

Το χωριό μας η Χιόνα αντιμετωπίζει τά ίδια προβλήματα που συναντώνται σε όλο...