Μια σοβαρής δυναμικής ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται να ενσκύψει στην χώρα μας τις αμέσως επόμενες ημέρες με άκρως χειμερινά χαρακτηριστικά και θα προκαλέσει χιονοπτώσεις ακόμη κ σε μηδενικά υψόμετρα . Ανάλυση Κυκλοφορίας:Πιο αναλυτικά ο Αζορικός...