χιονίσει

Πάτρα: Μάθετε ποια ώρα θα χιονίσει την Δευτέρα

Μια σοβαρής δυναμικής ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται να ενσκύψει στην χώρα μας τις αμέσως...