Χαϊκάλης – Αποστολόπουλος

Ο Αποστολόπουλος υποστηρίζει πως ο Χαϊκάλης θα ψήφιζε για Πρόεδρο αν έπαιρνε χρήματα

«Δεν προκύπτει κανένα ποινικό αδίκημα, κανένα πολιτικό θέμα δεν υπάρχει όπως το παρουσιάζει...