Η ποτοποιία ΤΕΝΤΟΥΡΑ ΚΑΣΤΡΟ – Γ.Π. ΧΑΧΑΛΗΣ θα συμμετέχει ως εκθέτης με δικό της περίπτερο (hall 1 Μηχανουργείο, stand 12-13) στο ATHENS BAR SHOW που θα λάβει χώρα στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2016...