Ποια είναι η καλύτερη χώρα για να διαβιώνει ένας άνθρωπος; Από τι εξαρτάται η ευτυχία και η καθημερινή ικανοποίηση; Οπωσδήποτε το οικονομικό διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο. Στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία, όποιος έχει λεφτά, περνά...