Οι πιο απλές και χρήσιμες ιδέες συχνά μας διαφεύγουν μέσα στη δίνη της καθημερινότητας, ενώ όταν τις ανακαλούμε με σκοπό να τις εφαρμόσουμε, συνειδητοποιούμε ότι στην πράξη δεν είναι καθόλου απλές. Ό,τι κι αν...