ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

Παύθηκε από το ΕΑΠ ο Γραμματέας Χαράλαμπος Ροδόπουλος

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αποφάσισε στη συνεδρίαση της 20ής Ιανουαρίου...