Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αποφάσισε στη συνεδρίαση της 20ής Ιανουαρίου 2016 τη διακοπή της συνεργασίας του Ιδρύματος με  τον κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Γραμματέα του Πανεπιστημίου μέχρι σήμερα. Ο κ. Χ. Ροδόπουλος...