Το νέο Μαγνητικό τομογράφο με τον οποίο «εξοπλίστηκε» το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο «Παναγία Βοήθεια», αλλά και τον υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφο που προμηθεύτηκε το νοσηλευτικό ίδρυμα μέσω του ΕΣΠΑ και τον μαστογράφο...