“Με δεδομένο ότι υπάρχουν χρηματοδοτικές υποχρεώσεις τα επόμενα χρόνια, θα υπάρξει κι ένα τρίτο μνημόνιο” είπε ο καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιά, Χαράλαμπος Γκότσης στον Κώστα Χαρδαβέλλα και την Αγγελική Λάζου «Η ενισχυμένη γραμμή...