ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Χ. Γκότσης «Θα υπάρξει και τρίτο μνημόνιο”

“Με δεδομένο ότι υπάρχουν χρηματοδοτικές υποχρεώσεις τα επόμενα χρόνια, θα υπάρξει κι ένα...