Το χαμηλότερο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα έχει η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, με βάση τα στοιχεία  της έκθεσης του ΟΟΣΑ (OECD Regions at a Glance 2016), που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή και διαπιστώνετε ότι στην...