ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ

Τι σημαίνει η χαμηλή πίεση της καρδιάς

H πίεση του αίματος στο φυσιολογικό άτομο, διατηρείται σε στενά όρια, υπακούοντας σε...