Αν η πληροφορία σχετικά με τις επιδόσεις Φύλλων Ατομικών Προσκλήσεων Εφέδρων (ΦΑΠΕ) και μάλιστα εντός 4 ωρών από την ώρα που θα κληθούν, ήταν σε μια μόνο περιοχή θα ήταν ίσως στα πλαίσια κάποιας άσκησης....