Φωτεινή Ψυχίδου

Δύσκολες ώρες για τη Φωτεινή Ψυχίδου – Εσπευσμέναι στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί η Φωτεινή Ψυχίδου που διανύει τον 6ο μήνα της...