Οι ερευνητικές ομάδες του Δικτύου Νανο-Φωτονικής, «Φωτονικών Υλικών, Δομών & Εφαρμογών» – Τμήμα Επιστήμης των Υλικών και «Lasers, Μη-Γραμμικής και Κβαντικής Οπτικής» – Τμήμα Φυσικής, υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών,...