ΦΥΛΗ

Εντοπίστηκε επικίνδυνο φορτίο απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ Φυλής

Φορτίο απορριμμάτων με επίπεδα ραδιενέργειας δεκαπλάσια του επιτρεπτού ορίου εντοπίστηκε στον ΟΕΔΑ Φυλής,...