Οι ωφελούμενοι ακόμη περιμένουν τα ψίχουλα! Το υπουργείο εμπαίζει τους άπορους, τους δήμους και λοιπούς εταίρους ! Η Περιφέρεια Δ.Ε. εδώ και μήνες δεν προχωρά στις ανάλογες προσλήψεις εργαζομένων, προμήθειες εξοπλισμού, εξεύρεσης χώρων προβλεπόμενων από το...