Εικόνες που προκαλούν σοκ αλλά και μεγάλη θλίψη για έναν άνθρωπο-θρύλο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που όμως έχει χαθεί μέσα στον αλκοολισμό και τις εξαρτήσεις του. Δεν μπορείς παρά να λυπηθείς βλέποντας τις εικόνες...