Πολιτιστικός Σύλλογος

Το Σάββατο 2/7/2016 ολοκληρώθηκαν οι ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Τέρψης Πατρών.

Το πρόγραμμα άνοιξε το μεγάλο παιδικό χορευτικό του Συλλόγου μας με χοροδιδάσκαλο τον...