ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΝΟΣ

Ποιος βουλευτής χαρακτήρισε τον Γιώργο Παπανδρέου «πολιτικό νάνο»;

“Δεν θα καθόμουν να γράψω ούτε μια λέξη για τον πολιτικό νάνο Γ.Α.Π.”...