Οι ΚΟ οργανώσεις της Πάτρας του ΚΚΕ αναπτύσσουν πολύμορφη πολιτική δραστηριότητα στους εργασιακούς χώρους και στις γειτονιές της Πάτρας , για να συζητήσει με τους εργαζόμενους , τους αυτοαπασχολούμενους του νέους και της νέες για τις...