ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«Πολεμικό Συμβούλιο» προετοιμαζόταν για ενδεχόμενο Grexit!

«Aπό τον Ιανουάριο είχαμε ένα πολεμικό συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε – έξι άτομα...