Εντός τριών ημερών, μέσω των ΚΕΠ, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. Στο πλαίσιο απλούστευσης των διαδικασιών, τα 1.060 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών συνδέθηκαν με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του...