ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Από τα ΚΕΠ αντίγραφο ποινικού μητρώου

Εντός τριών ημερών, μέσω των ΚΕΠ, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν αντίγραφο...