ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ – PAY AS YOU THROW

Πιλοτικό σύστημα καταγραφής απορριμμάτων σε κάδους του Δήμου Αιγιαλείας-Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Pay as you throw»

Τη συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας στην πιλοτική εφαρμογή του έργου “ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ...