Την παρέμβαση των βουλευτών Αχαΐας ώστε να ενταχθούν στις ρυθμίσεις για τα «κόκκινα δάνεια» και αυτά που έχουν λάβει οι επιχειρηματίες από την Αχαϊκή Τράπεζα και με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (σεισμοδάνεια, πυροδάνεια»,...