πλατεία Βαρβακείου

Εργαστήρι πολιτών για το μέλλον της πλατείας Βαρβακείου

Λύσεις σε προβλήματα όπως η αισθητική υποβάθμιση, η συγκέντρωση χρηστών ναρκωτικών ουσιών, τα...