πλαστογραφημένα πτυχία

Δούλευαν στο νοσοκομείο της Λάρισας χωρίς να έχουν πτυχίο!!!

Περιπτώσεις εργαζομένων που είχαν προσληφθεί με πλαστογραφημένα πτυχία ή άλλα δικαιολογητικά εντοπίστηκαν στο...