πλαστικά μπουκάλια

Προσοχή! Υπάρχουν πλαστικά μπουκάλια και τάπερ που είναι άκρως επικίνδυνα! Τι πρέπει να προσέχετε;

Tα πλαστικά δοχεία περιέχουν πολλές χημικές ουσίες, μερικές από τις οποίες έχουν αναγνωριστεί...