Στην Εισαγγελία οδηγήθηκαν επτά άτομα τα οποία είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη σύνταξη, υποβολή και προώθηση πλαστών πιστοποιητικών αναπηρίας προκειμένου να χορηγούνται στους μόνο κατ’ επίφαση ανάπηρους, τα σχετικά επιδόματα. Από την...