Σενάρια – φωτιά για τους φόρους στα καύσιμα εξετάζει η κυβέρνηση με αντάλλαγμα τη μείωση των τελών κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα Νέα, τα σενάρια που επεξεργάζονται στο υπουργείο οικονομικών τα τέλη κυκλοφορίας θα μπορούσαν...