Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020

Απ. Κατσιφάρας: Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με στοχοθέτηση τις ανάγκες της κοινωνίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας

Με μεθοδικότητα, σοβαρότητα, υπεύθυνη διαχείριση και διαφάνεια, προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην...

Ανάδειξη της παγκόσμιας ταυτότητας του άξονα «Αρχαία Ολυμπία – Πύργος – Κατάκολο» – Υπεγράφη το Σύμφωνο Συνεργασία για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση

Η παραγωγική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας μέσω της ανάδειξης της...

Συνολικά 36 έργα και δράσεις ύψους πάνω από 64 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 – Σε ετοιμότητα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για υποβολή νέων προτάσεων

Συνάντηση εργασίας σχετικά με την πορεία υλοποίησης του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής...