Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο

Βίβιαν Σαμούρη – Για το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο

Λίγες μόλις ώρες απομένουν για να ξεκινήσει και στην περιοχή το «Περιφερειακό Αναπτυξιακό...