Την Πρώτη Περιφερειακή Ενημερωτική Συνδιάσκεψη οργανώνουν οι σύλλογοι συνταξιούχων 1) Δ.Ε.Η Πελοποννήσου- Ηπείρου-Αιτωλοακαρνανίας  και Ιονίων  Νήσων. 2)  Alfa Bank 3)  Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας 4) Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΛΤΑ 5) Σύλλογος Συνταξιούχων ΤΗΛ/ΝΙΩΝ Ομίλου ΟΤΕ 6) Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΣΕ 7) Σύλλογος Συνταξιούχων Τσιμέντων Νοτιοδυτικής Ελλάδος ΤΙΤΑΝ . Η συνδιάσκεψη θα...