Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Συνεργασία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου για την ανάδειξη της «Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού»

Στοχεύοντας στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής χωρικής επένδυσης σε έναν σημαντικό αναπτυξιακό πόλο...