Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και πρόεδρο της Διαμεσογειακής Επιτροπής