Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ το Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Πάτρας

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απάντησε θετικά στην ερώτηση του Ανδρέα Ριζούλη,...