πίστας Formula 1

Ένα βήμα πριν τη δημιουργία της πρώτης πίστας Formula 1 στην Πάτρα!!!

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με στρατηγικό επενδυτή από το εξωτερικό, με...