πέτρινα γεφύρια

Σήμα κινδύνου για τα πέτρινα γεφύρια στο Μουζάκι

Τον κίνδυνο που διατρέχουν τα πέτρινα παραδοσιακά γεφύρια, που βρίσκονται στον δήμο Μουζακίου...