ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ποιοι προστέθηκαν σε όσους μπορούν να διεκδικήσουν μετεγγραφή

Δικαίωμα αίτησης και διεκδίκησης μετεγγραφής αποκτούν οι εισακτέοι με την κατηγορία 5% σοβαρών...