ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μεταφορά του Αρχείου της πρώην Πολεοδομίας στο κτίριο δίπλα στο ΚΕΠ, εντός του παλιού λιμανιού

Από την Αντιδημαρχία Πολεοδομικού Σχεδιασμού Περιβάλλοντος και Δόμησης ανακοινώνονται τα εξής, σχετικά με...